Gazetă satirică fondată și condusă de Nelu Pochea.

NENOROCIREA DE SUB NUC